آرشیو نویسنده: seyedi

برتری خفیف…..

کتاب صوتی برتری خفیف …… بعد از وقوع انقلاب صنعتی در اروپا و بوجود امدن شرایط رقابتی در اقتصاد دنیا،مفهوم موفقیت یه معنی جدید پیدا کرد. این مفهوم جدید از موفقیت چی میگفت؟ (سخت تلاش کن،از رقبات بیشتر کار کن،پول بیشتری داشته باش و با این پول و ثروت به تمام منابع دسترسی داشته باش […]